Het verhaal is er al. Opgetekend vanaf onze geboorte krijgt het steeds meer vorm.

Ons persoonlijke verhaal wortelt in het verhaal waar we uit voortkomen. We blijven verbonden met de plek waar we opgroeiden, met wie er aan de wieg van ons verhaal stonden. Met de mensen die er waren en ontbraken. Met de geest van onze voorouders, met hun geschiedenis en de lessen die zij leerden; met het land en de cultuur van oorsprong. De gebeurtenissen vormen ons, en hieraan vormen wij ons verhaal. Een verhaal over wat verloren ging en waar we van droomde.

Ons verhaal bepaalt hoe we omgaan met alles wat we in ons leven tegenkomen. Wie in jouw verhaal geeft antwoord op het leven? Ben jij het, of is het misschien de stem van je vader, je grootmoeder of een vroegere leraar? Wat wordt er wakker geroepen in je als je in een stressvolle situaties terecht komt, of als er sprake is van een duidelijke hiërarchie?

Vaak herhalen onze patronen van ooit zich in het hier en nu. Hierdoor botsen we met onze partner, leidinggevenden, collega of hebben het gevoel niet in het team te passen. De stemmen in jezelf leren onderscheiden is dan ook belangrijk om jezelf te vinden. Om vanuit autonomie je (professionele) leven te leiden op de manier die bij je past, bij wie je ten diepste bent.

In de gesprekken die ik heb merk ik dat vrijwel iedereen mateloos gefascineerd is door zijn eigen verhaal. Het bekende herkenbaar, het onbekende vaak confronterend, soms pijnlijk. Maar altijd komt er iets op gang. Het onbewuste wordt bewust. En dat werkt verhelderend, vergroot het perspectief en zorgt voor autonomie.

Voor mij het mooiste wat er is, mensen op deze manier te begeleiden zodat je als mens groeit, succesvol leeft en werkt en van tegenslagen weet te leren!

Menno Visser

Wat anderen zeggen

Coaching programma's

Persoonlijke & professionele ontwikkeling

De twijfel aan je eigen kunnen, de irritatie die iemand herhaaldelijk bij je oproept, moeite hebben me hiërarchische verhoudingen, stress niet of onvoldoende aankunnen en niet in staat zijn aan te kunnen geven wat je nodig hebt of juist je grenzen te stellen.

Mensen nemen zichzelf mee naar hun werk, en daarmee hun geschiedenis. En onze geschiedenis heeft grote invloed op hoe wij in het heden in contact treden en communiceren.

Door je te begeleiden bij je professionele ontwikkeling maken we zichtbaar wat (onbewust) belemmerend werkt. We vergroten je zelfinzicht door je te inspireren, confronteren en te verwarren. Je komt thuis in je eigen verhaal, wordt je bewust van je kwaliteiten, maar leert ook je schaduwkanten kennen en er mee omgaan. Je raakt bekend met je levensscript en de invloed die je hebt op alles wat je tegenkomt.

Hierdoor ben je in staat je perspectief te vergroten en leer je handelen vanuit autonomie. 

Vanuit dát wat belangrijk en waardevol voor jou is. En wat dienend is aan jou en je omgeving. 

leiderschapsontwikkeling

Rondom leiderschap is veel gedoe. Iedereen vindt iets van zijn leidinggevende en de manier waarop leiding wordt gegeven. Vaak is er hierdoor verlies van energie, weerstand en voel je – onder water – dat er iets niet klopt. Resultaten worden niet gehaald, mensen raken gefrustreerd, haken af of vertrekken. De beste vaak als eerst.

Leiders, leidinggevenden en begeleiders hebben een dienende functie. Je dient degene aan wie je leiding geeft en het grotere belang van de taak van de organisatie. Je heb de taak om te verbinden, richting te geven en de identiteit en waarden te bewaken waar de organisatie voor staat. Dit vraagt om een bewuste verbinding tussen hoofd en hart.

Als leidinggevende zet jij jezelf in als instrument. De wijze waarop jij je verbindt in relaties bepaalt de dynamiek boven en onder water. Wat is jouw eerste beweging of onbewust gedrag in het contact met directieleden, medewerkers, teams of klanten?

De interactie met anderen wordt congruenter als je hierin zelfkennis en inzicht ontwikkelt. Dan komt er iets tot stand dat indruk maakt en werkelijk beklijft. 

Dit eigen potentieel is – in eerste instantie – verbonden met je eigen geschiedenis. We werken dan ook op het snijvlak van je (verborgen) persoonlijk verhaal en je professioneel functioneren.

Hierdoor ben je in staat te leiden vanuit jezelf. Je bent in balans, geloofwaardig en authentiek in je leiderschap. Je functioneert beter, bent effectiever en en krijgt veel betere resultaten omdat je in staat bent het optimale uit jezelf en je medewerkers te halen. 

 

 

“Ik heb Menno leren kennen tijdens onze studie tot systemisch coach. Veel opdrachten heb ik met hem mogen uitvoeren. Een krachtige, rustige persoonlijkheid met oog voor kwetsbaarheid en essentie. Als collega coach heb ik hem mogen observeren bij opstellingen en gesprekken. Hierin heb ik gezien hoe hij op een liefdevolle manier de balans houdt tussen kracht en kwetsbaarheid, tussen het ‘ hier en nu ‘ en dat ‘wat is geweest’. Hij helpt patronen zichtbaar maken, kan goed begrenzen en maakt de weg vrij om nieuwe stappen te zetten in het leven. Een coach die rust uitstraalt en jou stapsgewijs helpt te ontwikkelen zodat jij je doelen bereikt.” 

– Karin van den Bos, Mental & systemisch coach | trainer | mindfulnesstrainer

Een aantal klanten waarvoor ik heb mogen werken

Ik help je – om vanuit autonomie – beter en effectiever te functioneren in je professionele omgeving. Je wordt je bewust van de relatie tussen je (verborgen) persoonlijk verhaal en je professioneel functioneren.

Scroll naar top