Leiderschapsontwikkeling & Professioneel begeleiden van organisaties

Je kunt nog zulke goede mensen in je team hebben of een manager die zijn sporen heeft verdiend, ik heb in de praktijk vaak gezien en ervaren dat het toch ergens ‘stokt’.
Er zijn onderlinge spanningen, er wordt geroddeld, een nieuwe leidinggevende wordt niet erkend door het team, resultaten blijven uit en mensen melden zich ziek of vertrekken. Iedereen voelt de spanning en weet dat er wat aan de hand is, maar je kunt het niet benoemen. Het gaat over de niet zichtbare, maar zeer voelbare elementen van samenzijn, het ‘systeem’.
 
We zijn als mensen onderdeel van veel systemen. Ons gezin van herkomst, school, de sportclub. Ook de organisatie of het bedrijf waar je werkt kent een systeem. Binnen een systeem gaat het om de verhouding tussen mensen, rollen en posities in allerlei contexten. De dynamieken, die in belangrijke mate bepalen hoe mensen zich binnen een systeem gedragen, hebben een enorme impact op de dagelijkse gang van zaken, zowel positief als negatief. Wanneer het systeem klopt loopt alles op rolletjes, het maakt een team succesvol en gestelde doelen worden gehaald.

Wanneer het systeem blokkades, verstoringen of spanningen kent, heeft het een negatieve invloed op de effectiviteit. De samenwerking verloopt moeizaam, er is een herhaling van fouten, of doelen die structureel niet gehaald worden. Bijvoorbeeld: als een leidinggevende onvoldoende kaders stelt krijg je onrust in een team en ontstaan vaak samenwerkingsproblemen.

Vaak wordt in dit soort situaties van alles geprobeerd om de situatie te veranderen. Managementtrainingen, opleidingen of teambuilding. Er wordt gewerkt aan het probleem wat zich openbaart, terwijl dit vaak juist een signaal is voor iets anders, iets wat niet direct zichtbaar is.

Voor een effectieve en duurzame oplossing is het dus belangrijk de dynamieken te ontdekken die het probleem veroorzaken voordat je besluit veranderingen aan te brengen. Deze tijde­lijke ‘oplossingen’ die de wortel van het probleem niet aanpakken zullen een tijdje later, of in andere vormen, alsnog optreden.
 
Precies dat maakt het systemisch perspectief van grote toegevoeg­de waarde bij organisatieontwikkeling. Om het onzichtbare, dat wél voelbaar is, zichtbaar te maken.

“Doordat Menno zich kwetsbaar opstelt en in staat is een goede sfeer te creëren ontstaat er al heel snel vertrouwen. Een mooie basis om op een prettige en succesvolle manier met elkaar aan de slag te gaan.”

Scroll naar top